Nicolet Bekker

Mobiel 06-16318858

E-mail info@studiomireau.nl

Portfolio

Werkwijze

Werkwijze

KLIK HIER VOOR DE WORKSHOPS PAGINA.

Voor algemene aanpak lees verder.

 

Algemene informatie over werkwijze Studio Mireau :

We werken met 4 fases:

Oriënteren, Conceptvorming, Ontwerpen, Uitvoeren.

 

Bij de Oriëntatie gaat het om inspiratie opdoen, voorkeuren, verwachtingen, wensen verkennen. Kijken waar de raakvlakken liggen. En dit vervolgens verbeelden met echt (beeld)materiaal. Om deze fase meer verdieping te geven bieden we Co- design workshops.

Uiteraard komt ook het functionele programma aan bod, met plattegrond erbij.

Bezoek aan een beurs, expositie of plek buiten is mogelijk. Ook is er de mogelijkheid om een object te maken als inspiratie of prototype voor het interieur ontwerp.

Uiteindelijk rolt er uit de oriëntatie fase een duidelijk profiel en/of pve, waar Studio Mireau mee verder kan.

 

Tijdens de Concept fase worden het Ruimtelijk en Beeldend Concept bepaald. 

In het ruimtelijk concept wordt gekeken naar het gebouw en de kwaliteit van de al aanwezige (binnen)ruimte.

Dit kan bv de structuur binnen het gebouw zijn of een speciale maat of ligging. Deze wordt gekoppeld aan de gevraagde functies.

Het ruimtelijk concept wordt in beeld gebracht met een plattegrond schets.

Het beeldend concept is een thematische visie waar het nieuwe interieur voor staat. Deze visie sluit nauw aan op input die is geleverd in de Oriëntatie fase.

Er wordt gewerkt met beeldmateriaal en (echte) materialen  om het beeldend concept te presenteren (moodboard).

Het ruimtelijk en beeldend concept worden aangescherpt tijdens de ontwerpfase en vormen dan een geheel.

 

Tijdens de Ontwerp fase komen functies, materialen, beleving en productie samen.

Er volgt een presentatie van plattegrond(en), functie indeling, materiaal en meubel voorstellen.

Desgewenst is er een workshop mogelijk waarbij er in teamverband een object (bv meubel, armatuur, behang of karpet) wordt geproduceerd voor het interieur.

In deze fase worden ook uitvoerende partijen betrokken.

De ontwerpfase bestaat uit een Voorlopig Ontwerp en Definitief ontwerp, die uit adviesbezoeken bestaat en 2 presentatie momenten.

 

Tijdens de Uitvoering wordt het interieurontwerp gerealiseerd, na goedkeuring van planning, budget en eventuele bouwaanvragen.

In de uitvoerings fase zitten begeleidings uren verwerkt, aangezien de ervaring leert dat het betere en betaalbaardere resultaten oplevert als ontwerpbureau en uitvoerders nauw samenwerken. 

Soms zit er in of na de uitvoeringsfase nog een staartje van het ontwerp, bv in het project hiernaast, waarbij de bestaande kunstcollectie nog een plek moest krijgen in het nieuwe interieur.

Date:
Architect:

Nicolet Bekker